Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hide [haɪd]substantiv[djur]hud; skinnvard. skinn <save one's hide>have a thick hide ha hård (tjock) hud, vara tjockhudadnot see hide nor hair of sb (sth) inte se skymten av ngn (ngt)tan sb's hide ge ngn på huden, klå upp ngn
1 hide [haɪd] (hid hidden el. hid)transitivt verbgömma, dölja <from för; for åt>; hålla gömdhide oneself gömma sig, hålla sig gömdI didn't know where to hide myself jag visste inte var jag skulle göra av mighide one's light under a bushel sätta sitt ljus under skäppan
(hid hidden el. hid)intransitivt verbgömma sig, hålla sig gömdhide out vard. hålla sig undan (gömd)
substantivgömställe för att kunna iaktta djurlivet
hide-away [ˈhaɪdəˌweɪ]substantivvard. gömställe
hide-out [ˈhaɪdaʊt]substantivvard. gömställe för förbrytare, gerilla o.d., tillhåll
hide-and-seek [ˌhaɪdən(d)ˈsi:k]substantivkurragömma
hid [hɪd]imperf. o. perf. p. av hide
buffalo [ˈbʌfələʊ] (pl. ~es el. koll. buffalo)substantivbuffel; buffel- <buffalo calf, buffalo hide>
hidden [ˈhɪdn]perf. p. av hideadjektiv[undan]gömd; [för]dold, hemlig <hidden motives>
multitude [ˈmʌltɪtju:d]substantivfolkmassa, folkhopthe multitude [den stora] massan <a book that applies to the multitude>, mängdenmängd, massa, otalcover (hide) a multitude of sins ofta skämts. uppväga mycket, ursäkta mycket
bushel [ˈbʊʃl]substantivbushel rymdmått för spannmål o.d. = 8 gallons a)skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. LV4 saknasbritt.= 36,368 l. b)skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. LV4 saknasamer.= 35,238 l. [, ]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasung. skäppahide one's light under a bushel sätta sitt ljus under en skäppa
© NE Nationalencyklopedin AB