Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

herb [hɜ:b]substört, växt, kryddväxt
pot herb [ˈpɒthɜ:b]substköksväxt
medicinal [meˈdɪsɪnl]adjektivläkande, botandemedicinal properties medicinska egenskapermedicinsk, medicinal- <medicinal herb>
medical [ˈmedɪkl]adjektivmedicinsk, medicinal-medical care läkarvårdmedical certificate friskintyg, läkarintygmedical examination el. medical inspection läkarundersökningmedical herb medicinalväxtmedical practitioner praktiserande läkare, legitimerad läkaremedical treatment läkarvård
[ˈmedɪkl]substvard. läkarundersökning
© NE Nationalencyklopedin AB