Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

herb [hɜ:b]substantivört; växt <collect herbs>; kryddväxt; läkeört, medicinalväxtörtkrydda
pot herb [ˈpɒthɜ:b]substantivköksväxtpl. pot herbs äv. sopprötter
medicinal [meˈdɪsɪnl]adjektivläkande <medicinal properties (egenskaper)>, botande; hälsosam, hälsobringandemedicinsk; medicinal- <medicinal herb>
medical [ˈmedɪk(ə)l]adjektivmedicinsk; läkar-; medicinal- <medical herb>medical attention el. medical care läkarvårdmedical corps mil. fältläkarkårbe put on the medical register få legitimation som läkarebe struck off the medical register förlora sin legitimation som läkaremedical treatment läkarvårdsubstantivvard. läkarundersökning
© NE Nationalencyklopedin AB