Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hedge [hedʒ]substhäck
2 prune [pru:n]verbbeskära, tukta t.ex. träd <ofta prune down>; klippa <prune a hedge>skära ner <prune an essay>; rensa <of från>
trim [trɪm]adjektivvälordnad, välsköttsnygg, nätt, prydlig, vårdad <trim clothes, a trim figure>
[trɪm] (-mm-)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklippa, putsa, trimma, tukta <trim a hedge, trim one’s beard>trim one’s nails klippa naglarna, putsa naglarna2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdekorera, smycka, pynta, garnera3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjö. trimma, kantsätta <trim the sails>
[trɪm]substskick, form <be in good trim>be in trim a) vara i ordning b) spec. sport. vara i formget into trim a) sätta i skick b) sport. komma i formsjö. trimning; om segel trimning, kantsättningklippning, putsning <give my hair a trim>
© NE Nationalencyklopedin AB