Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

heart-to-heart [ˌhɑ:ttəˈhɑ:t]adjektivförtrolig <a heart-to-heart talk>
heart [hɑ:t]substhjärtaheart failure med. hjärtsvikt, hjärtinsufficienschange of heart sinnesförändringheart and soul med liv och lust, med hela sin själput one’s heart and soul into… el. put one’s heart into… lägga ner hela sin själ i…break sb’s heart krossa ngns hjärtait breaks my heart to see… det skär mig i hjärtat att se…he had his heart in his mouth han hade hjärtat i halsgropenlose heart tappa modetset one’s heart on sth verkligen vilja ha ngtat heart i själ och hjärta, i grund och bottenwe have it very much at heart det ligger oss mycket varmt om hjärtatat the bottom of one’s heart innerst inneby heart utantill, ur minnetto one’s heart’s content av hjärtans lust, så mycket man villkortsp. hjärterkortpl. hearts hjärter
failure [ˈfeɪljə]substmisslyckande, fiaskoshe is a failure hon är misslyckadunderlåtenhet <failure to obey orders>felengine failure motorstoppheart failure hjärtsvikt, hjärtinsufficienspower failure elavbrott
fail [feɪl]verbmisslyckas; bli kuggadbli kuggad i <fail an exam>strejka <the engine failed>; stanna <his heart failed>tryta; inte räcka till <if his strength fails>; avta, försämras <his health is failing>svika, lämna i sticketwords fail me jag saknar ordfail to a) försumma att b) vägra att, inte vilja <the engine failed to start> c) undgå att <he failed to see it> d) misslyckas med attfail to come utebli, inte komma
weight [weɪt]substvikt, tyngd <the pillars support the weight of the roof>weights and measures mått och viktloss of weight viktförlusthe is twice my weight han väger dubbelt så mycket som jagshe is worth her weight in gold hon är värd sin vikt i guldgive short weight väga knappt, väga snåltlose weight gå ned i vikt, magrapull one’s weight göra sin del, göra sin insatsput on weight gå upp i vikttyngd, börda <the weight of his responsibility>; tryck <a weight on the chest>that was a weight off my mind (heart) en sten föll från mitt bröstattach weight to fästa vikt vidher words carry no weight hennes ord väger lättgive (lend) weight to one’s words ge eftertryck (kraft, tyngd) åt…throw one’s weight about vard. göra sig märkvärdig, flyta ovanpåsport. kulaput the weight stöta kulaputting the weight kulstötningsport. el. boxn. viktklassi kapplöpning handikappvikt
know [nəʊ] (knew known)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasveta, ha reda på, känna tillshe’s a bit stupid, you know hon är lite dum, förstår duyou never know man kan aldrig vetaas far as I know såvitt jag vethe is dead for all I know han är död vad jag vetbefore you know where you are innan man vet ordet avknow about känna till, veta omknow of känna till, vetanot that I know of inte såvitt (vad) jag vet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskunna, vara kunnighe knows all about cars han kan bilarI know nothing about paintings jag förstår mig inte alls på tavlorknow sth by heart kunna ngt utantillknow how to kunna, förstå sig på att; veta attknow how to read kunna läsa3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskänna, vara bekant med <I don’t know him>get to know lära kännashe will do it if I know her hon kommer att göra det om jag känner henne rätt
[nəʊ]substin the know vard. initierad, invigd
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
© NE Nationalencyklopedin AB