Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

has-been [ˈhæzbɪn]substvard. fördetting
tipping [ˈtɪpɪŋ]substvard.tipping has been abolished systemet att ge dricks har avskaffats
burgle [ˈbɜ:gl]verbgöra inbrott iour house has been burgled vi har haft inbrott
consistent [kənˈsɪstənt]adjektivkonsekvent, följdriktigjämn <the team has been consistent>
anybody [ˈenɪˌbɒdɪ]pronomennågon <has anybody been here?>vem som helst <anybody can do it>
sedate [sɪˈdeɪt]adjektivstillsam, sansad, stadig
[sɪˈdeɪt]verbshe has been sedated hon har fått lugnande medel
supportive [səˈpɔ:tɪv]adjektivshe has been very supportive hon har ställt upp mycket, hon har varit ett verkligt stöd
mill [mɪl]substkvarnhe has been (gone) through the mill han har fått slita ontput sb through the mill sätta ngn på provfabrik, verk, brukcotton mill bomullsspinneri
sick [sɪk]adjektivsjuk (före subst.) <her sick husband>; spec. amer. vanligen som predikatsfyllnad <she has been sick for a long time>be sick a) må illa, kräkas b) amer. vara sjukbe sick at (to, in) one’s stomach amer. må illafeel sick a) känna sig illamående, må illa b) amer. känna sig sjukreport sick sjukanmäla sigthe sick de sjukasjuklig, makaber <a sick joke>sick humour sjuk humorsick and tired of grundligt led på (åt)you make me sick jag mår illa bara jag ser dig
[sɪk]verbsick up vard. spy, spy upp
trick [trɪk]substknep, lista dirty trick el. a mean trick ett fult spratttrick or treat? bus eller godis? på allhelgonaafton då barn besöker främmandeplay a trick on sb el. play tricks on sb spela ngn ett spratthe has been at his old tricks again nu har han varit i farten igenbe up to every trick kunna alla knephe’s up to some trick han har något fuffens för sigkonst, konster, trickhow’s tricks? vard. hur är läget?that will do the trick vard. det kommer att göra susenthe whole bag of tricks vard. hela klabbetbox of tricks trollerilådaegenhet, ovana <he has a trick of repeating himself>kortsp. trick, stick
[trɪk]verbluratrick sb into doing sth lura ngn att göra ngttrick sb out of sth lura av ngn ngt
© NE Nationalencyklopedin AB