Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hard court [ˌhɑ:dˈkɔ:t]substantivtennis hardcourt bana av asfalt, betong etc.
rule [ru:l]substantivregel äv. gram.; norm, rättesnöre; vana, sedvänjaas a [general] rule som (i) regel, för det mesta, vanligenbe the rule vara [en] regel (det vanliga, vanlig)the exception proves the rule undantaget bekräftar regelnregel, bestämmelse, föreskrift, stadgandepl. rules äv. stadgar <club rules>, reglementehard and fast rule sträng[a] föreskrift[er]standing rule [officiellt] reglementethe rule[s] of the road trafikreglerna, körreglernabend (stretch) according to rule enligt regeln (reglerna); regelrättagainst [the] rules el. contrary to [the] rules mot regeln (reglerna)work to rule följa reglementet till punkt och pricka med sänkt arbetstakt som följdstyre, [herra]välde <under British rule>, styrelseskick, makt, myndighet <over, of över>; regeringsociety founded on the rule of law rättssamhälletumstock, måttstock
transitivt verbregera [över], styra, leda, härska över; bildl. behärska; präglarule the roost vard. vara herre på täppanfastställa, förordna, stadga; avgöra, bestämmalinjerarule a line dra en linje med linjal
intransitivt verbregera, härska <over över>; råda äv. bildl. <silence ruled in the assembly>spec. jur. meddela utslag <the court ruled on (i) the case>
transitivt verbmed adv.:rule oututesluta, avfärdarule sth out of order förklara ngt strida[nde] mot ordningen
© NE Nationalencyklopedin AB