Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

happily [ˈhæpəlɪ]adverblyckligtlyckligtvis
ever [ˈevə]adverbnågonsin <better than ever>hardly ever el. scarcely ever nästan aldrignothing ever happens det händer aldrig någontingas ever som alltid, som vanligtfor ever för alltid, jämt och ständigt <for ever raining>Scotland for ever! leve Skottland!they lived happily ever after de levde lyckliga i alla sina dagarever since alltsedan, ända sedanYours ever i brevslut Din (Er) tillgivnevard.who ever vem i all världenhow ever hur i all världenwhere ever var i all världenever so hemskt, jätte- <I like it ever so much>the greatest film ever alla tiders största film (framför komparativ) alltan ever greater amount en allt större mängd
© NE Nationalencyklopedin AB