Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

happily [ˈhæpəlɪ]adverblyckligtlyckligtvis[mycket] gärna
shoestring [ˈʃu:strɪŋ]substantivamer. skosnöre⁅start business⁆ on a shoestring …med små medel, …på lösa bolinerhappily married on a shoestring lyckligt men fattigt gift
adjektivmed små (otillräckliga) medelknapp, som hänger på ett hår <a shoestring majority>
ever [ˈevə]adverbnågonsin <better than ever>did you ever? vard. har du (man) [nånsin] sett (hört) på maken?hardly ever nästan aldrig, knappast någonsinnothing ever happens det händer aldrig någontingseldom, if ever sällan eller aldrigspec. förbindelser:as ever som alltid, som vanligt <he came late – as ever>for ever för alltid (evigt); jämt [och ständigt] <he is for ever grumbling>England for ever! leve England!⁅they lived happily⁆ ever after …i alla sina dagarever since alltsedan, ända sedan <ever since I left>, så länge <ever since I can remember>, alltsedan dess <he has lived there ever since>ever and again el. litt.ever and anon då och då, tid efter annani brevslut:Yours ever Din (Er) tillgivnevard.who (why, how, where) ever vem (varför, hur, var) i all världen (i all sin dar)vard.,förstärkande a)as quickly as ever I can så fort jag någonsin kanbefore it was ever thought of innan det alls (ens [en gång]) var påtänktthat was a disaster if ever there was one! det kan man kalla en riktig katastrof!ever so hemskt, jätte- <I like it ever so much> b) efter superl. som någonsin funnitsthe greatest film ever äv. alla tiders största film a) framför komp. alltan ever greater amount en allt större mängdan ever greater degree en allt högre grad b) se sammansättn. med ever-
end [end]substantivslut, avslutning; ände, ändago off the deep end vard. bli rasande, brusa upphe's the end! vard. han är botten!⁅you won't get it⁆ and that's the end of it! …och därmed basta!that's the end of him det är slut med honomit's not (wouldn't be) the end of the world det är inte hela världen (ingen katastrof)change ends byta sida i bollspelkeep one's end up vard. hålla stånd, stå på sigmake [both] ends meet få det att gå ihopput an end to sätta stopp förput an end to oneself ta livet av sigI liked the bookno end vard. jag tyckte väldigt mycket om bokenshe has no end of ⁅money⁆ vard. hon har massor med…he is no end of a [nice] fellow vard. han är alla tiders killeno end of trouble vard. en förfärlig massa besvärthere is (are) no end of… vard. det finns massor med…
at: beat an end vara slut, vara förbi (ute) <all hope is at an end>at the end vid (i, på) slutet; till sist, till slut⁅how's the weather⁆ at your end? i telefon …hos er?I am at the end of ⁅my patience⁆ det är slut med…; jfr äv. finger, loose, tether, wit
in: in the end till slut, till sist; i längden; när allt kom[mer] omkring
on: on end a) på ända, på högkant b) i sträck <two hours on end>, i ett kör⁅it rained⁆ for days on end …dagar i ändahis hair stood on end håret reste sig på hans huvud
to: to the bitter end till det bittra slutet, in i det sistato the very end ända till slutetbring to an end avsluta, sluta, få (göra) slut påcome to an end ta slutcome to a sticky end, se under stickyto the ends of the earth till jordens (världens) ände
[sista] bit, stump; ända av garn o.d.
mål <with this end in view>, ändamål, syftean end in itself ett självändamålthe end justifies the means ändamålet helgar medlen
transitivt verbsluta, avsluta; göra slut på <end the dispute>
intransitivt verbsluta, upphöra, ta slut <the road ends here>, avslutas, avlöpa <the affair ended [up] happily>all's well that ends well slutet gott, allting gottend [up] (end by) doing sth till sist (sluta med att) göra ngtend up in sluta i <he ended up in jail>
© NE Nationalencyklopedin AB