Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

halves [hɑ:vz]substantivpl. av half
half [hɑ:f] (pl. halves)substantivhalva, hälftI'll go halves with you jag delar lika med digyou don't know (haven't heard) the half of it! om det bara vore det!too clever (kind) by half lite väl slipad (snäll), lite för slipad (snäll)do sth by halves göra ngt halvt om halvt (till hälften, halvdant, halvhjärtat)cut in half el. cut into halves skära itu, klyvasport. a) halvlek b) halvback
adjektivhalv <half my time, half the year, half this year>half a crown hist.:värdet av 2 1/2 shilling (1/8 pund)half an hour en halvtimme, en halv timmehalf the men hälften av männenI have half a mind to try jag har nästan lust att försöka
adverbhalvt, till hälften, halvvägs, halv- <the potatoes were half cooked, half dead>; halvt om halvthalf as much (many) again en halv gång till så mycket (många), en och en halv gång så mycket (många)I half wish ⁅he was here⁆ jag önskar nästan…at half past five el. vard. [at] half five [klockan] halv sexnot halfvard. a) inte alls, ingalunda, långtifrånnot half bad inte så illa, inte så tokig; riktigt hygglig b)iron.not half! om!, det kan du slå dig i backen på!, jaja män!he was not half good! gissa om han var bra!he didn't half swear han svor som bara denyou haven't half got a cheek! du är inte lite fräck du!
© NE Nationalencyklopedin AB