Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

halves [hɑ:vz]subst plavse half
half [hɑ:f] (pl. halves hɑ:vz)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashalva, hälftdo sth by halves göra ngt halvdantcut in half skära itu2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassport. halvlek
[hɑ:f]adjektivhalv <half my time>half an hour en halvtimme
[hɑ:f]adverbhalvt, till hälften, halv- <half cooked>at half past five el. vard. at half five klockan halv sex
© NE Nationalencyklopedin AB