Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hack [hæk]substantiv a) [tidnings]murvel <äv. hack journalist>, dussinförfattare <äv. hack writer> b) medelmåtta i arbetslivet, klåparevard. kuse häst; åkarkamp, hästkrake; uthyrningshästsmåpolitiker
intransitivt verbrida långsamtamer., åld. köra taxi
1 hack [hæk]transitivt verbhacka [i], hugga [i], göra hack i; hacka (hugga, skära) söndersport. sparka <hack the ball away>, sparka motspelare på smalbenet (skenbenet)data. hacka sig in i olagligt ta sig in i <hack a computer system>vard. palla (orka) med; stå ut med <I can't hack it>
intransitivt verbhacka <at i, >hacka [och hosta]data. hacka olagligt ta sig in i datasystem, hacka (bryta) sig in <hack into (i) a computer system>
racking [ˈrækɪŋ]adjektivracking cough ryslig [hack]hosta
indentation [ˌɪndenˈteɪʃ(ə)n]substantivtandning; inskärning, fördjupning, hack, skåraintryck, märke; bucklatypogr. o.d. indrag
1 chipped [ˈtʃɪpt]adjektivsönderhuggen; strimlad, skuren i bitarsönderslagen, med en flisa (bit) ur, med hack i; kantstött
nick [nɪk]substantivhack, jack, inskärning, skårarätt ögonblickin the nick of time i sista (rätta) ögonblicket, i grevens tidvard.in the nick i häktet; på kåkenvard.in good nick i [fin] form; i gott skick
transitivt verbgöra ett hack etc. ivard. knyckavard. ta, haffa gripa <nick a criminal>
notch [nɒtʃ]substantivhack, jack, skåra, inskärningvard. pinnhål, streck, grad, stegtake sb down a notch or two sätta ngn på plats
transitivt verbgöra [ett] hack etc. i (på), karva i, nagga i kantennotch el. notch down el. notch up göra en skåra för, göra ett märke för <he notched each one on a stick>notch el. notch up notera <notch another victory>
slash [slæʃ]transitivt verbrista (fläka) upp, skära (hugga) sönder (upp)slitsa upp <slashed sleeves>piska [ˈpå], slå (snärta) [ˈtill]göra (sabla) ner [fullständigt]vard. sänka (skära ner) kraftigt, reducera starkt <slash prices (salaries)>
intransitivt verbslash at a) slå (piska) på (mot); hugga in på b) vard. göra ner
substantiv[snabbt och våldsamt] hugg, slag; rappdjup skåra, djupt hacktypogr. snedstreck
peck [pek]transitivt verbom fåglar picka (plocka) [upp], picka i sig <ofta peck up>picka (hacka) på (i); hacka hål i <äv. peck a hole in>vard. kyssa lätt (flyktigt)
intransitivt verbpicka, hacka; petapeck at a) hacka (picka) på (i) b) vard. [bara] peta i <peck at one's food>
substantivpickande, hackandehack, märkevard. lätt (flyktig) kyss
1 chip [tʃɪp]substantivtunn skiva frukt, potatis o.d.pl. chips a) pommes frites <fish and chips> b) amer. [potatis]chipsdata. chips, halvledarbrickaflisa, spån; skärva; bit, styckepl. chips äv. avfall, spånor, träflishe is a chip off the old block vard. han är sin far upp i dagen, han brås på släktendry as a chip torr som fnöske, snustorrshe has a chip on her shoulder vard. hon har komplex <about sth för ngt>hack i t.ex. porslinsytavard. spelmarkcash in one's chips lämna in, kola av he's had his chips det är slut (ute) med honom; han har missat chansenwhen the chips are down när det kommer till kritanthe chips are down for him nu är det klippt för honomblue chip, se blue chip
transitivt verbspänta, tälja, flisa, spåna, strimla, hugga [sönder]slå sönder (en flisa ur, ett hack i); slå (hugga, bryta) av (ur) en bit (flisa, skärva) <from, off , ur>; skava av (sönder)vard. reta, retas (driva) med
intransitivt verbgå [sönder] i flisor (små stycken); om porslin o.d. [lätt] bli kantstöttchip away at sth nagga ngt i kantenchip invard. a) sticka emellan med en anmärkning o.d., göra ett inpass (inlägg) b) satsa i spel c) ge ett bidrag till en fond o.d.
© NE Nationalencyklopedin AB