Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

guy [gaɪ]substvard. karl, killehey you guys! hej grabbar!, hej tjejer!, hej grabbar och tjejer!
tough [tʌf]adjektivseg <tough meat>jobbig, kämpig, slitig <a tough job>tough luck vard. oturtough negotiations sega förhandlingartuff, kallhamrada tough guy el. a tough customer vard. en hårding, en tuffinghård, sega tough defence ett hårdnackat försvarget tough with ta i med hårdhandskarna mot
[tʌf]substbuse; råskinn
wise [waɪz]adjektivvis, klok, förståndigwise guyspec. amer., vard. a) stöddig kille b) förståsigpåare, besserwisserbe wise after the event vara efterklokif you take it nobody will be any the wiser om du tar den kommer ingen att märka någotwe were none the wiser vi blev inte ett dugg klokare för detget wise to sth vard. komma underfund med ngt
© NE Nationalencyklopedin AB