Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

guest [gest]substantivgäst, gäst- <guest conductor, guest lecture>; främmande <we're expecting guests to dinner>be my guest! vard. var så god!, ta för dig bara!; ofta iron. genera dig inte!; det bjuder jag på!bot. el. zool. parasit
intransitivt verbvara gäst <on i>
paying guest [ˌpeɪɪŋˈgest]substantivpaying guest betalande gäst i familj
guest worker [ˈgestˌwɜ:kə]substantivgästarbetare
guest-house [ˈgesthaʊs]substantiv[finare] pensionat, gästhem
mystery guest [ˈmɪst(ə)rɪgest]substantivhemlig gäst
welcome [ˈwelkəm] (~d ~d)transitivt verbvälkomna <welcome sb, welcome a change>, hälsa (önska) välkommen <welcome sb back, welcome a friend to one's home>; ta gästfritt emot <welcome students into one's home>; hälsa med glädje <welcome the return of sb>; hälsa, vara tacksam för (glad över), gärna ta emot
adjektivvälkommen <a welcome guest, a welcome opportunity>, uppskattad; glädjande <a welcome sign>make sb welcome få ngn att känna sig välkommenyou're welcome! svar på tack ingen orsak!, för all del!, det var så lite så!you are welcome to it! håll till godo!, väl bekomme! äv. iron.anyone is welcome to my share den som vill kan [gärna] få min del⁅if you think you can do it better⁆ you are welcome to try …så försök själv får du se
substantivvälkomnande, mottagande <we received a hearty welcome>; välkomsthälsninggive sb a hearty welcome önska ngn hjärtligt välkommen, ta hjärtligt emot ngngive sb a warm welcome önska ngn varmt välkommen, ge ngn ett varmt mottagandeoutstay one's welcome el. overstay one's welcome stanna kvar för länge (längre än värdfolket tänkt sig)toast of welcome välkomstskålattr. välkomst- <a welcome party>
interjektionWelcome to ⁅Cornwall⁆! Välkommen till…!
honour [ˈɒnə]substantivära, heder <it is a great honour to (för) me>in honour of för att hedra (fira), med anledning av <a party in honour of her arrival>, för att hedra minnet av <a ceremony in honour of those killed in battle>in honour of the occasion dagen till äraguest of honour hedersgästroll of honour lista över stupade hjältartable of honour honnörsbordheder, hederskänslahe is [in] honour bound to… han är moraliskt förpliktad att…on my honour på hedersordcode of honour hederskodexa man of honour en hedersman, en ärans manpoint of honour hederssakword of honour hedersordhonour bright vard. det är säkert, [jo] det försäkrar jag, absolutYour Honour Ers Nåd, Ers Höghet nu mest till vissa domaremest pl. honours hedersbetygelser; utmärkelserhonours list förteckning över [officiella] utmärkelser (ordensutnämningar)do the honours utöva (sköta) värdskapet, tjänstgöra som värd (värdinna)pay sb the last honours visa (göra) ngn den sista tjänsten, följa ngn till graven[with] military honours [under] militära hedersbetygelseruniv.honours el. honours degree 'honours' kvalificerad examen med tre bedömningsgraderget a first-class honours degree in history få högsta betyg i historia i honours degree
transitivt verbhedra <with med>, ära; utmärka <with med>lösa in checkanta, motta inbjudan
© NE Nationalencyklopedin AB