Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grow [grəʊ] (grew grown)verbväxa, växa upp; utvecklas; stiga, öka; låta växagrow up växa upp, bli fullvuxenshe is grown up hon är vuxen (stor)grow a beard lägga sig till med skäggsmåningom bli <grow better>be growing börja bli <she is growing old>grow to mer och mer börja, komma att <I grew to like it>odla <grow potatoes>
© NE Nationalencyklopedin AB