Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ground floor [ˌgraʊn(d)ˈflɔ:, attr. vanl. ˈ--]substantivbottenvåning, första våning, bottenplanon the ground floor äv. på nedre bottenget in on the ground floorbildl. a) komma in i bolag med samma rättigheter som stiftarna b) vara med från starten c) komma i en fördelaktig positionlower ground floor, se basement
floor [flɔ:]substantivgolv; golvbeläggning; botten <the floor of the ocean>; sjö. bottenstockdouble floor trossbottentake the floor börja dansen, dansa utslät mark (yta)våning våningsplanthe first floor [våningen] en trappa upp; amer. bottenvåningenground floor, se ground floorthe floor of the House sessionssalen med undantag för åhörarläktarnacross the floor gå över till motståndarsidan i debatthave the floor ha ordettake the floor få ordet, ta till orda
transitivt verbkasta (slå) omkull, besegra, golva boxare; vard. göra ställd, sätta på det halabe floored by a problem inte kunna klara (gå bet på) ett problemlägga golv i, förse med golv; golvbelägga
occupy [ˈɒkjʊpaɪ]transitivt verbmil. ockupera, besätta, inta; friare ta i besittninginneha <occupy a high office, occupy an important position>, vara innehavare av, bekläda; inta <occupy a prominent (ledande) position>bo i; bo på <they occupy the ground floor>, bebo <occupy a house>uppta <occupy sb's time>, fyllasysselsätta, uppta <it occupied his thoughts el. it occupied his mind (hans tankar)>be occupied vara sysselsatt, vara upptagen, hålla på <with sth med ngt; doing sth el. in doing sth med att göra ngt>
© NE Nationalencyklopedin AB