Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 ground [graʊnd]imperf. o. perf. p. av grind
2 ground [graʊnd]substmark; jordit would suit me down to the ground vard. det skulle passa mig alldeles precisterräng, plan, stadion, <football ground>gain ground vinna terränghold one’s ground el. stand one’s ground hålla stånd, stå på siglose ground förlora terrängpl. grounds inhägnat område, stor tomtpl. grounds bottensats, sump <coffee grounds>amer., elektr. jordkontakt, jordledninggrund, underlag, botten <on a white ground>anledning, orsakthere is no ground for anxiety det finns ingen anledning till oroon the grounds that med anledning av, på grund av
[graʊnd]verbgrunda, basera <on >flyg. tvinga att landa, utfärda flygförbudall aircraft are grounded inga plan får startaamer., elektr. jorda
ground crew [ˈgraʊndkru:]substmarkpersonal
hunting-ground [ˈhʌntɪŋgraʊnd]substjaktmark
ground floor [ˌgraʊndˈflɔ:]substbottenvåning, bottenplan
ground stroke [ˈgraʊndstrəʊk]substi tennis grundslag
parade ground [pəˈreɪdgraʊnd]substmil. exercisplats
breeding-ground [ˈbri:dɪŋgraʊnd]substgrogrund <a breeding-ground for crime>häckningsplats
stamping-ground [ˈstæmpɪŋgraʊnd]substvard. tillhåll, ställe <my favourite stamping-ground>
camping-ground [ˈkæmpɪŋgraʊnd] och camping-site [ˈkæmpɪŋsaɪt]substcampingplats
© NE Nationalencyklopedin AB