Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grinding [ˈgraɪndɪŋ]adjektivgrinding poverty ständig fattigdomgnisslande
grind [graɪnd] (ground ground)transitivt verbmala <grind corn into (till) flour>grind el. grind to pieces mala (smula) sönder, krossagrind coarsely krossabildl. förtrycka; trycka till markengrind the faces of the poor förtrycka (utarma) de fattigaslipa: a) vässa b) poleraground glass matt (mattslipat) glasskrapa [med] <on, against , mot>she ground her cigarette into the ashtray hon borrade ned cigaretten i askkoppengrind one's teeth skära tänder[na]mala på <grind a pepper mill>, vevagrind out a tune veva fram en melodigrind out some verses klämma fram några verser
(ground ground)intransitivt verbmala, gå att mala[stå och] veva (mala)skrapa, skava <on, against , mot> <a ship grinding on (against) the rocks>, gnisslagrind to a halt stanna med ett gnissel; bildl. stanna av, köra fastvard. sträva och slita, träla; pluggautmanande rotera med (vicka på) höfterna i dansbump and grind jucka och rotera med höfterna
substantivvard. knog, slit, slitgöramalning; skrap, skrapande ljudfine grind finmalningamer., sl. plugghäst
© NE Nationalencyklopedin AB