Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grill [grɪl]verbhalstra, grilla, steka på halsterhalstra, grilla i korsförhör
[grɪl]substgrillrätthalster, grill
grille [grɪl]substskyddsgallergrill på bil
gridiron [ˈgrɪdˌaɪən]substhalster, grill; rostamerikansk fotboll fotbollsplan
© NE Nationalencyklopedin AB