Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

greatly [ˈgreɪtlɪ]adverbmycket, i hög grad, storligen, starkt <I doubt greatly whether…, greatly disappointed>be greatly mistaken ta grundligt (alldeles) fel
enlarged [ɪnˈlɑ:dʒd, en-]adjektivförstorad <enlarged heart>, utvidgad, tillökad, utökad <enlarged edition>greatly enlarged starkt förstorad, i stark förstoring
© NE Nationalencyklopedin AB