Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

free [fri:]adjektivfri, frivillighe is free to det står honom fritt attleave sb free to ge ngn fria händer attset free frige, frigörafree kick fotb. frisparkfri, ledig <have a day free>befriad, fritagenfree from utankostnadsfri, gratisfree of charge gratisfree and easy otvungen, naturligfrikostig, generös
[fri:]verbbefria, frige, frigöra
charge [tʃɑ:dʒ]verbanklaga <with för>ta, ta betalthow much do you charge? hur mycket tar ni?charge extra ta extra betaltladda <charge a battery>storma fram mot, rusa på, storma fram, rusa fram <at mot>sport. tackla
[tʃɑ:dʒ]substanklagelse, beskyllningpris, avgift, taxafree of charge gratisfast utgifttekn. el. elektr. laddningman in charge vakthavandebe in charge of ha hand om, ha vården omtake charge of sth ta hand om ngtmil. m.m. anfall, chocksport. tackling
nothing [ˈnʌθɪŋ]pronomeningenting, ingetnothing but ingenting annat ännothing doing! inte en chans!, glöm det!nothing else than el. nothing else but blottthere is nothing for it but to (+ inf.) det är inget annat att göra än att…for nothing a) gratis <he did it for nothing> b) förgäves <suffer for nothing>not for nothing inte för intethere is nothing in it a) det ligger ingenting ingen sanning i det b) det är ingen konstmake nothing of inte få ut något avI can make nothing of it jag förstår mig inte på detto say nothing of för att inte tala omthere’s nothing to it a) det är ingen konst b) det ligger ingenting ingen sanning i detwith nothing on utan någonting på sig
[ˈnʌθɪŋ]adverbinte alls, ingalundanothing like inte på långt när
© NE Nationalencyklopedin AB