Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grand [grænd]adjektivstor, pampig; storartad, storslagen <a grand view>, ståtlig, lysande; förnäm, fin <a grand lady, grand people>, distingerad; iron. hög, fin <she is too grand to speak to her old friends>; upphöjd, ärevördighis dog lived to a grand old age hans hund blev mycket gammal⁅he finally learned to drive⁆ at the grand old age of 65 …vid den höga åldern av 65 årgrand old man grand old man, nestorthe Grand Old Party benämning på republikanska partiet i USAlive in grand style leva på stor fot, leva flottvard. utmärkt, härlig <grand weather>, förträfflig <grand condition>grand! el. that's grand! fint!, utmärkt!slutgiltig, slut- <grand result>grand total slutsummastor, störst, förnämst, huvud-; högste, överste, stor-the grand entrance huvudingången
substantivsl. tusen dollar (pund)five grand femtusen dollar (pund)mus. flygelthe Grand Grand hotell, bio o.d.
Grand Prix [grɑ:nˈpri:]substantivGrand Prix
grand slam [ˌgrændˈslæm]substantivsport. grand slam; storslam
Grand Duke [ˌgrændˈdju:k]substantivstorhertig, storfurste
Grand Duchess [ˌgrændˈdʌtʃəs]substantivstorhertiginna, storfurstinna
grand piano [ˌgrændpɪˈænəʊ] (pl. ~s)substantivflygel
Grand National [ˌgrændˈnæʃənl]substantivthe Grand National årlig hinderritt i Liverpool England
grand jury [ˌgrændˈdʒʊərɪ] (jfr äv. jury)substantivjur., amer. åtalsjury
grand finale [ˌgrændfɪˈnɑ:lɪ]substantivstort slutnummer; stor avslutning
grand master [ˈgræn(d)ˌmɑ:stə]substantivstormästare i ordenssällskap, schack o.d.
© NE Nationalencyklopedin AB