Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grand [grænd]adjektivstor, pampig; storslagen <a grand view>; förnäm, fingrand old man grand old man, nestorgrand opera opera seriös o. utan talpartiergrand piano flygelvard. utmärktgrand! fint!, utmärkt!, finemang!
[grænd]substmusik. flygel
concert grand [ˌkɒnsətˈgrænd]substkonsertflygel
finalefɪˈnɑ:lɪsubstmusik. final, avslutninggrand finale stort slutnummer
Dane [deɪn]substdanskGreat Dane grand danois hund
jury [ˈdʒʊərɪ]substjurygrand jury amer. åtalsjuryserve on a jury sitta i en jurytävlingsjury, domarkommitté
pianopɪˈænəʊ (pl. ~s)substpianogrand piano flygelupright piano upprätt piano i motsats till flygelpiano accordion pianodragspelplay a piano duet spela fyrhändigt
grain [greɪn]substsädeskorn, gryn <a grain of rice>säd, spannmålkorn <grains of sand>, gryn, grandthere isn’t a grain of truth in the report det finns inte en gnutta sanning i rapportengran minsta eng. vikt = 0,0648 gytas ådring, texturit goes against the grain for me to… det strider mot min natur att…
great [greɪt]adjektivstorGreat Britain StorbritannienGreat Dane grand danois hunda great big man vard. en stor stark karlgreat friends mycket goda vännerstor, framstående <a great musician>om tid lång <a great interval>; hög <a great age>a great while en lång stundvard. härlig, underbar <a great sight>; storartadthat’s great! el. great! fint!, utmärkt!we had a great time vi hade jättetrevligt
show [ʃəʊ] (showed shown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa, visa fram, visa upp <show one’s passport>show one’s hand bekänna färgthat just shows you! vard. där ser du!that’ll show them! vard. då ska dom få se!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa sig, synas, vara (bli) synlig3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa; följa <show sb to the door>show sb the door visa ngn på dörren4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspåvisa, bevisa <we have shown that the story is false>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisas, spelas, <the film is showing at the Grand>
[ʃəʊ] (showed shown)
verb (med adv. o. prep.)show offvisa upp, vilja briljera (skryta) medskryta, göra sig tillshow upvisa uppavslöja <show up a fraud>synas tydligt, framträdavard. visa sig, dyka upp
[ʃəʊ]substutställning <flower show>; uppvisning <fashion show>; teaterföreställning, revy, showa show of hands handuppräckninggood show! bravo!, fint!give the show away avslöja alltihopput up a good show göra mycket bra ifrån sigbe on show vara utställd, kunna besesrun the show basa för det helaståt, prål
© NE Nationalencyklopedin AB