Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gran [græn]substvard. farmor; mormor
2 spruce [spru:s]substträd gran
1 deal [di:l]substgranplanka, furuplankavirke gran, furu
fir [fɜ:]substgran; spec. ädelgranScotch fir tall
needle [ˈni:dl]substnål; visare på instrumentsewing needle synålmed.hypodermic needle kanylbarr på gran el. fura
grain [greɪn]substsädeskorn, gryn <a grain of rice>säd, spannmålkorn <grains of sand>, gryn, grandthere isn’t a grain of truth in the report det finns inte en gnutta sanning i rapportengran minsta eng. vikt = 0,0648 gytas ådring, texturit goes against the grain for me to… det strider mot min natur att…
© NE Nationalencyklopedin AB