Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gram [græm]substspec. amer. gram
gramme [græm]substgram
g.förk. för gramme, grammes, gram, gramsgram
interjection [ˌɪntəˈdʒekʃən]substgram. interjektion
preposition [ˌprepəˈzɪʃən]substgram. preposition
pronoun [ˈprəʊnaʊn]substgram. pronomen
verb [vɜ:b]substgram. verb
noun [naʊn]substgram. substantiv
transitive [ˈtrænsətɪv]adjektivgram. transitiv
intransitive [ɪnˈtrænsətɪv]adjektivgram. intransitiv
© NE Nationalencyklopedin AB