Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gram [græm] (förk.g) el. (gr.)substantivgram
attributive [əˈtrɪbjʊtɪv]adjektivgram. attributiv
noun [naʊn]substantivgram. substantiv
pronoun [ˈprəʊnaʊn]substantivgram. pronomen
declinable [dɪˈklaɪnəbl]adjektivgram. böjlig
reported speech [ri:ˌpɔ:tɪdˈspi:tʃ]substantivgram. indirekt tal
subordinate clause [səˌbɔ:dənətˈklɔ:z]substantivgram. bisats
preposition [ˌprepəˈzɪʃ(ə)n]substantivgram. preposition
definite article [ˌdefɪnətˈɑ:tɪkl]substantivgram. bestämd artikel
2 tense [tens]substantivgram. tempus, tidsform
© NE Nationalencyklopedin AB