Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gradient [ˈgreɪdjənt]substt.ex. vägs lutningsgrad, stigning
grade [greɪd]substgrad; rang <social grade>amer., skol. klass, årskursspec. amer., skol. betyg, poängspec. amer., mil. rang, gradkvalitet, sort <different grades of steel>make the grade vard. lyckasamer.,se gradient
[greɪd]verbgradera, sortera; dela in i kategorier; klassificera
© NE Nationalencyklopedin AB