Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

grab [græb] (-bb-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashugga tag i, gripa tag i2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasroffa åt sig
[græb]substhastigt grepp, hugg <for, at efter>make a grab at försöka gripa tag iit’s up for grabs vard. det står tillgängligt för vem som helst
grab bag [ˈgræbbæg]substamer. fiskdamm
smash-and-grab [ˌsmæʃənˈgræb]adjektivthere was a smash-and-grab raid tjuvarna krossade skyltfönstret och tog sakerna (varorna)
© NE Nationalencyklopedin AB