Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

governor [ˈgʌvənə]substantivstyresman, ledareståthållare; guvernör t.ex. i delstat i USA <the Governor of New York State>kommendant i fästning a) direktör <governor of a prison>; chef <the Governor of the Bank of England> b) styrelsemedlemgovernors el. board of governors styrelse, direktion
governor-general [ˌgʌvənəˈdʒen(ə)r(ə)l] (pl. governors-general el. governor-generals)substantivgeneralguvernör
Gov.förk. för Governor
appoint [əˈpɔɪnt]transitivt verbutnämna <sb [to be] governor ngn till guvernör>; tillsätta <appoint a committee>bestämma, fastställa, avtala <appoint a day for the meeting, at the appointed time>appointed utrustad <well appointed>, möblerad, inredd <beautifully appointed>
incumbent [ɪnˈkʌmbənt]substantivinnehavare av post (ämbete)
adjektivsom åligger <on sb, upon sb ngn>it is incumbent on (upon) you det åligger (åvilar) digvanl. amer.the incumbent governor innehavaren av guvernörsposten, den sittande guvernören
intercede [ˌɪntəˈsi:d]intransitivt verblägga sig ut, föra ngns talan; göra förbön <he interceded with (hos) the governor for el. on behalf of (för) the condemned man>; medla, gå (träda) emellan
of [ɒv, obeton. əv, v]i uttr. som beteckn. läge, avskiljande: om <north of York>; från <within a mile of Hull>cure sb of a cold bota ngn från en förkylningbe robbed of sth bli bestulen på ngtfive minutes of twelve amer. fem minuter i tolv
i uttr. som beteckn. härkomst, ursprung: av <born of poor parents>; från <Professor Smith of Cambridge>
i uttr. som beteckn. orsak, anledning o.d.: för <be afraid of, for (av) fear of>, över <be proud of>; <be weary of>; av <die of hunger>, av el. i <die of cancer>
efter vissa adj. av <it was kind of you>
i uttr. som beteckn. material, innehåll: av <flour is made of wheat>; <an army of 20, 000 men>
i prepostionsattribut efter vissa subst. utan direkt motsvarighet i sv. a)a cup of tea en kopp tea number of people ett antal människora piece of paper ett papper b)the city of Brighton staden Brighton c)on the fifth of May …den femte majby the name of John el. of the name of John vid namn John, som heter Johnthe winter of 2010 vintern 2010
i uttr. som beteckn. innehåll, ämne, förhållande o.d.: om <read of sth, speak of sth, stories of his travels>hear of sth höra talas om ngtswift of foot snabbfotadblind of one eye blind på ena ögat
i uttr. med objektiv genitiv: av <the betrayal of the secret>; för <the fear of God>; om <knowledge of the past>; <the murder of Mr Smith>
i uttr. med egenskapsgenitiv: med <a man of foreign appearance>; av <goods of our own manufacture>a man of note en framstående (betydande) mana boy of ten en pojke på tio [år], en tioårig pojke
(i uttr. med partitiv genitiv o. i likartade konstr.jfr äv. of, aovan) a) av <most of them>there were only six of us vi var bara sexthe best time of the year bästa tiden på året b)framför en elliptisk genitiv:a friend of John Smith's en [god] vän till John Smith
i uttr. som beteckn. tillhörighet, ägande, förbindelse o.d.: i <professor of history>; <the governor of St Helena>; till <she is the daughter of a clergyman>the works of Milton Miltons verkthe University of London Londons universitet, universitetet i London
i vissa tidsuttryck , omI sometimes see her of an evening jag träffar henne ibland på kvällarna
an angel of a woman en ängel till kvinna
© NE Nationalencyklopedin AB