Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gossip [ˈgɒsɪp]substskvallerskvallerbytta
[ˈgɒsɪp]verbskvallra, sladdra
vicious [ˈvɪʃəs]adjektivillvillig <vicious gossip>, elak, onda vicious circle en ond cirkelarg, ilskena vicious dog en argsint hunda vicious temper ett vidrigt temperament
idle [ˈaɪdl]adjektivlat, lättjefullsysslolösstillaståendebe idle el. lie idle stå stilla, vara ur driftgagnlös, fruktlös <idle speculations>idle gossip löst skvalleran idle threat ett tomt hot
[ˈaɪdl]verblata sig, slöatekn. gå på tomgångidle away slösa bort <idle away one’s time>
© NE Nationalencyklopedin AB