Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gong [gɒŋ]substantivgonggong; mus. äv. gongvard.,spec. mil. utmärkelse, medalj
qi gong [ˈtʃi:gɒŋ]substantivQigong
1 sound [saʊnd]substantivljud; fys. äv. ljudetsound reproduction ljudåtergivningthe sounds of speech språkljudenmake a sound ge [ett] ljud ifrån sigdon't make a sound! tyst!⁅the hall⁆ is good for sound …har bra akustik (goda akustiska förhållanden)within sound inom hörhåll <of för>out of sound utom hörhåll <of för>ton, klang; skallgive a hollow sound låta ihåligI don't like the sound of it det låter inte bra, det låter (verkar) oroande
intransitivt verbljuda <the trumpet sounded>, tona, klinga, skalla; ge ljudlåta <the music sounds beautiful>it sounds to me as if jag tycker det låter som omsound off a) säga ifrån, sjunga ut b) skrika, skryta <about om>
transitivt verb a) låta ljuda, blåsa [i] <sound a trumpet>, ringa med (på, i) <sound a bell>, slå på <sound a gong> b) slå an <sound a note (ton)>, stämma upp; spela c) uttala, ljuda <sound each letter>sound the alarm trycka på alarmknappen, låta larmet gå, slå larmsound the all-clear ge 'faran över'spec. mil. blåsa till, beordrasound an (the) alarm slå (blåsa) alarm
© NE Nationalencyklopedin AB