Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

golf club [ˈgɒlfklʌb]substgolfklubbagolfklubb
swing [swɪŋ] (swung swung)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvänga, pendla, vagga, vicka, gunga <swing sb in a hammock>; dingla2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmusik., vard. swinga, dansa swingswing it spela swing, spela med swing3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvänga runt; svinga <swing a golf club>swing one’s hips vagga med höfterna
[swɪŋ]substsvängning, gungning, omsvängningfart, kläm, schvung; rytmbe in full swing vara i full gång, vara i full fartget into the swing of things komma in i det hela, komma i gångit’s going with a swing det går med full fartgungamake up on the swings what is lost on the roundabouts ordspr. ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellenmusik. swing
© NE Nationalencyklopedin AB