Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gold rush [ˈgəʊldrʌʃ]substantivguldrush, guldfeber
1 rush [rʌʃ]intransitivt verbrusa, storma, störta, störta sig <into in i, i>; bildl. äv. kasta sig <into in i>, jäktarush at rusa ˈpå (mot), störta sig över; storma fram motforsa, rusa, brusa [fram], välla, strömma <a river rushes past>
transitivt verbstörta <rush the nation into war>, driva; rusa (jaga, störta) i väg med, föra i all hast (i ilfart) <she was rushed to hospital>; forcera, driva (skynda, jäkta) ˈpå <äv. rush on el. rush up>rush a bill through trumfa igenom (forcera behandlingen av) ett lagförslagrush an order through snabbexpediera en beställningrush sb off his feet a) bringa ngn ur fattningen b) få ngn att springa benen av sigdon't rush me! jäkta mig inte!don't try to rush things försök inte att skynda på (forcera) sakenmil.el.bildl. storma, välla in över (invadera) och ockupera <rush a platform>; kasta sig över, angripa, gå lös påkasta (störta) sig över, forcera <rush a fence, rush a stream>
substantivrusning, rush, tillströmning <on, to, into till>; anstormning, framstormande, framstörtande, anlopp, anfall <at mot>the Christmas rush julrushen, julbrådskangold rush guldrush, guldfebera rush on the dollar [en] livlig efterfrågan på dollarn, rusning efter dollarnmake a rush a) rusa fram b) skynda sigjäkt, jäktande <äv. rush and tear>; brådskabe in a rush ha det jäktigt, ha bråttomit was a bit of a rush det var lite jäktigtwhat's all the rush? varför har ni så bråttom?, vad jäktar ni för?[fram]brusande, framvällande, forsandethere was a rush of blood to his head blodet rusade åt huvudet på honomfilm.,pl. rushes arbetskopia, direktkopia
© NE Nationalencyklopedin AB