Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

goal [gəʊl]substantivsport.el.i allm. mål <win by (med) 3 goals to (mot) 1, the goal of her ambition, reach one's goal>play in goal el. be in goal el. keep goal stå i målscore a goal göra [ett] mål
goal area [ˈgəʊlˌeərɪə]substantivsport. målområde
goal line [ˈgəʊllaɪn]substantivsport. mållinje, kortlinje
goal average [ˈgəʊlˌæv(ə)rɪdʒ]substantivsport. målkvot
goal difference [ˈgəʊlˌdɪfr(ə)ns]substantivsport. målskillnad
golden goal [ˌgəʊld(ə)nˈgəʊl]substantivsport. 'golden goal' första och avgörande målet i förlängning av match
own goal [ˌəʊnˈgəʊl]substantivfotb. självmålscore an own goal a) göra självmål b) falla på eget grepp
field goal [ˈfi:ldgəʊl]substantivi amerikansk fotboll sparkmål   skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. PNC saknasi mots. till 'touchdown', ger tre poängi basket trepoängare
declared [dɪˈkleəd]adjektivförklarad, uttalad <a declared goal, a declared objective (mål)>, öppen; svuren <declared enemy>
last-gasp [ˌlɑ:stˈgɑ:sp]adjektivi sista minuten <a last-gasp goal>
© NE Nationalencyklopedin AB