Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

goal [gəʊl]substmål <our goal is to raise 2,000 pounds>keep goal stå i målscore a goal göra mål
disallowˌdɪsəˈlaʊverbunderkänna <the goal was disallowed>, förklara ogiltig
concede [kənˈsi:d]verbmedge, beviljasport.Spurs conceded a goal Spurs släppte in ett mål
own [əʊn]verbäga <I own this house>own up vard. erkänna
[əʊn]adjektivegen <this is my own house>she cooks her own meals hon lagar sin mat självhe has a house of his own han har eget huson one’s own a) ensam, för sig själv <he lives on his own> b) på egen hand <he is able to work on his own>an own goal sport. ett självmål
score [skɔ:]substräkning, skuldsettle old scores ge betalt för gammal ostsport. m.m. ställning <the score was 2-1>what’s the score? hur är ställningen?, hur står det?the final score slutställningen, slutresultatetpoängräkningtjoga score of people ett tjugotal människorscores of massvis medmusik. partitur
[skɔ:]verbföra räkning övervinna, kunna notera <score a success (framgång)>who scored? vem gjorde mål?score a goal göra målsl.score drugs fixa knark
trail [treɪl]subststrimma, slinga <a trail of smoke>spårleave in one’s trail ha i släptåg, medföra <war left misery in its trail>be hot on the trail of sb vara tätt i hälarna på ngnled, vandringslednature trail naturstig
[treɪl]verbsläpa, släpa i marken <her dress trailed across the floor>, dra efter sigtrail away el. trail off dö bortsläpa sig, släpa sig fram; driva <smoke was trailing from the chimneys>spåra, spåra uppkrypa, slingra sig om t.ex. växt, ormvard.trail el. trail behind komma efter, sacka eftertrail by one goal sport. ligga under med ett mål
play [pleɪ]verblekaspelaplay for time försöka vinna tid, maskaplay in goal stå i målspela mot <England played Brazil>
[pleɪ]verb [pleɪ]substlek; spelpjäs, skådespel, teaterstyckebe in full play vara i full gångbring into play el. call into play sätta i gång, sätta i rörelsefritt spelrumhave free play ha fritt spelrum (med adv. o. prep.)play aboutplay aroundspringa omkring och lekastop playing about (around)! sluta upp och larva dig!play about with el. play around with leka med, fingra påplay backplay downtona ner, avdramatiseraplay overspela igenom <play over a tape>play upvard. bråka, ställa till besvärförstora upp
keep [ki:p] (kept kept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, behålla, hålla kvarkeep alive hålla vid livkeep sb company hålla ngn sällskapkeep one’s head behålla fattningenI won’t keep you long jag ska inte uppehålla dig längekeep sb waiting låta ngn vänta2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförvara; bevara <keep a secret>keep goal stå i mål3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäga, hålla sig med <keep a car>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasunderhålla, försörja5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföra <keep a diary>, sköta <keep accounts>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla sig <keep awake, keep silent>how are you keeping? hur står det till?7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, hålla sig <will the meat keep?>8keep straight on fortsätta rakt framkeep left! håll (kör, gå) till vänster!9keep doing sth el. keep on doing sth fortsätta att göra ngtkeep moving! rör på er!she keeps on talking hon bara pratar och pratar
[ki:p] (kept kept)
verb (med adv. o. prep.)keep at itligga i, inte ge uppkeep fromavhålla fråndölja förkeep sb from doing sth hindra ngn från att göra ngtkeep offhålla på avståndkeep off the grass! beträd ej gräsmattan!keep off a subject undvika ett ämnekeep onfortsätta med, hålla i sig <if the rain keeps on>inte ta av sig <keep one’s hat on>keep on at vard. tjata påkeep outhålla ute, stänga ute <of från>keep out of sb’s way undvika ngnkeep tohålla sig till, hålla fast vid <keep to one’s plans>; stå fast vid <keep to one’s promise>keep sth to oneself hålla ngt för sig själv, tiga med ngtkeep oneself to oneself hålla sig för sig självkeep to the right! håll till höger!keep underhålla nere, kuvakeep uphålla uppe, fortsätta med, hålla vid liv <keep up a conversation>keep it up fortsätta, hänga i, inte ge tapptkeep up with hålla jämna steg med
[ki:p]substuppehälle <earn one’s keep>for keeps vard. för alltid, för gott
up [ʌp]adverb och adjektivupp; uppåt; fram <he came up to me>up the Arsenal! heja Arsenal!up the Republic! leve republiken!up and down fram och tillbaka, av och an <walk up and down>, upp och ner <jump up and down>up north norrut, uppe i norrup there dit upp, däruppeup to town in till stanchildren from six years up barn från sex år och uppåtuppe <stay up all night>be up and about vara uppe och i full gångöver, slut <my leave was nearly up>the game is up spelet är förlorattime’s up ! tiden är ute!sport. m.m. plusbe one up el. be one goal up leda med ett målhe’s always trying to be one up han ska alltid vara värstup to a) upp till <count from one up to ten>, fram till, tillsup to now tills nu, hittillsbe upa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe, vara uppstigenb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasha stigit, ha gått upp <the price of meat is up>c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe i luften; flyga på viss höjd <be five thousand feet up>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppriven <the street is up>e)   what’s up? vad står på?there’s something up det är något på gångspecialbetydelse i förbindelse med prep.be up against stå inför, kämpa motbe up against it vara illa ute, ligga illa tillbe up before vara uppe till behandling i <be up before Congress>be up for vara uppe till <be up for debate>be up for sale vara till saluit isn’t up to much det är inte mycket bevänt med det a)she isn’t up to the job hon duger inte till jobbet, hon klarar inte jobbetI don’t feel up to working jag känner inte för att arbetaI don’t feel up to it jag känner mig inte i form; jag tror inte jag klarar det; jag känner inte för detbe up to sb vara ngns sak <it’s up to you to tell her>it’s up to you det är din sak, det är upp till dig a)be up to something ha något fuffens för sigbe up to mischief ha något rackartyg för sigwhat is he up to? vad har han för sig?
[ʌp]prepositionuppför <up the hill>; uppe på, uppe i <up the tree>; uppåt, längs <up the street>up and down the street fram och tillbaka på gatantravel up and down the country resa kors och tvärs i landetup yours! vulg. ta dig i häcken!
[ʌp]substups and downs växlingar, svängningar, med- och motgånghe has his ups and downs det går upp och ned för honom
© NE Nationalencyklopedin AB