Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 gloss [glɒs]substantivglans <the gloss of silk>, glänsande ytabildl. [bedrägligt] sken <a gloss of legality>
transitivt verbgöra glansig; glätta, poleragloss over släta över <gloss over sb's faults>, skyla över
2 gloss [glɒs]substantiv[förklarande] not (anmärkning); kommentar
transitivt verbkommentera, förklara
lip gloss [ˈlɪpglɒs]substantivläppglans
© NE Nationalencyklopedin AB