Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

glaze [gleɪz]transitivt verbsätta glas i, glasa <glaze a window>glaze in glasa in <glaze in a veranda>, sätta glas (fönster) iglasera <glaze cakes>mål. laserapolera, lackera, glätta, göra glatt och blank
intransitivt verbom blick bli glasartad, stelna <äv. glaze over>
substantivglasyrmål. lasyrglans; glansig yta
glazing [ˈgleɪzɪŋ]substantivglasning, insättande av glas[rutor]koll. fönster[rutor]glaseringpolering, lackering etc.; jfr glazeglasyrmål. lasering
glazed [gleɪz]adjektiv (jfr äv. glaze)med glas (fönster), inglasadglaseradmål. laseradom blick glasartad, stirrande, stirrig, stelpolerad, lackerad, glättad
© NE Nationalencyklopedin AB