Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

general [ˈdʒen(ə)r(ə)l]adjektivallmän; generell; vanlig, genomgående <it's a general mistake>; ungefärlig <I can only give you a general idea of it>; helhets-, total- <the general impression of it is good>in general el. as a general rule i allmänhet, på det hela taget, för det mesta, vanligenGeneral Certificate of Education el. General Certificate of Secondary Education, se under certificategeneral education allmänutbildningin general terms i allmänna (allmänt hållna) ordalaggeneral-, huvud- <general programme>i titlar efterställt huvudordet general- <consulgeneral, majorgeneral>, över- <inspectorgeneral>mil. general[s]-, generals <general rank>
substantivmil. generalhärförare, fältherre
general officer [ˌdʒen(ə)r(ə)lˈɒfɪsə]substantivmil.general officer commanding kommenderande general
general-purpose [ˌdʒen(ə)r(ə)lˈpɜ:pəs]adjektivsom kan användas till mycket <a general-purpose vehicle>, universal- <a general-purpose tool>general-purpose room allrum
secretary-general [ˌsekrət(ə)rɪˈdʒen(ə)r(ə)l] (pl. secretaries-general)substantivgeneralsekreterare
general public [ˌdʒen(ə)r(ə)lˈpʌblɪk]substantivthe general public den stora allmänheten
consul-general [ˌkɒns(ə)lˈdʒen(ə)r(ə)l] (pl. consuls-general)substantivgeneralkonsul
governor-general [ˌgʌvənəˈdʒen(ə)r(ə)l] (pl. governors-general el. governor-generals)substantivgeneralguvernör
general election [ˈdʒen(ə)r(ə)lɪˌlekʃ(ə)n]substantiva general election allmänna val
general store [ˌdʒen(ə)r(ə)lˈstɔ:]substantivlanthandel, diverseaffär
general order [ˌdʒen(ə)r(ə)lˈɔ:də]substantivmil. generalorder
© NE Nationalencyklopedin AB