Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

general [ˈdʒenrəl]adjektivallmän, generellin general el. as a general rule i allmänhet, på det hela tageta general election allmänna valgeneral knowledge allmänbildninggeneral practitioner allmänpraktiserande läkaregeneral- <general agent>i titlar placerat efter huvudordet general- <secretarygeneral>
[ˈdʒenrəl]substmil. general
secretary-general [ˌsekrətrɪˈdʒenrəl] (pl. secretaries-general)substgeneralsekreterare
director-general [daɪˌrektəˈdʒenrəl]substgeneraldirektör
major-general [ˌmeɪdʒəˈdʒenrəl]substgeneralmajor
governor-general [ˌgʌvənəˈdʒenrəl]substgeneralguvernör
Attorney-General [əˌtɜ:nɪˈdʒenrəl]substi Storbritannien kronjurist; ungefär justitiekansleramer. justitieminister
GP [ˌdʒi:ˈpi:]förk. för general practitioner; se ex. under general
election [ɪˈlekʃən]substval spec. genom röstninga general election allmänna val
anaesthetic [ˌænəsˈθetɪk]substbedövningsmedel, bedövninggeneral anaesthetic narkoslocal anaesthetic lokalbedövning
rise [raɪz] (rose risen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa sig, resa sig upp, stiga upp, gå upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstiga, höja sigthe glass is rising barometern stigerrise to the occasion vara situationen vuxen3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa sig, göra uppror4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstiga i graderna, avancerarise to be a general avancera till generalrise in the world komma upp sig här i världen5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppkomma, uppstå <from av>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskok. jäsa om bröd
[raɪz]subststigning <a rise in the ground>, upphöjningstigande, tilltagande, stegring, ökninglöneförhöjninguppgånggive rise to ge upphov tillthe rise of industrialism industrialismens genombrott
© NE Nationalencyklopedin AB