Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shift [ʃɪft]verbskifta, flytta, flytta omväxla, ändra sighe shifted in his seat han ändrade ställningshift gears bil. växlahe shifted into second gear han lade in tvåans växel
[ʃɪft]substförändring, ombyte, skifte; växlingarbetsskiftväxelspak
© NE Nationalencyklopedin AB