Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gaugegeɪdʒverbmäta <gauge the temperature>sondera, pejla <gauge people’s opinions>
geɪdʒsubststandardmått, kalibertake the gauge of ta mått påmätarespårvidd
oil gauge [ˈɔɪlgeɪdʒ]substoljemätare
water gaugeˈwɔ:təgeɪdʒsubsttekn. vattenmätare, vattenståndsmätare
wind gauge [ˈwɪndgeɪdʒ]substmeteor. vindmätare
pressure gaugeˈpreʃəgeɪdʒsubstmanometer, tryckmätare
© NE Nationalencyklopedin AB