Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gather [ˈgæðə]verbsamla <gather a crowd>samlas, samla sigsamla ihop, samla in; plocka <gather flowers>gather together samla ihop, plocka ihopskaffa sig, inhämta <gather information>gather speed få fartdra den slutsatsen, förståshe has left, I gather hon har gått, har jag förstått
© NE Nationalencyklopedin AB