Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

game [geɪm]substspel; lek <children’s games>the game is up spelet är förloratgive the game away vard. prata bredvid mun, avslöja alltihopplay the game spela just, uppföra sig justI beat him at his own game jag slog honom med hans egna vapenknep, lek, skämtnone of your games! kom inte med några dumheter!what’s his game? vard. vad håller han på med?match <let’s play another game>a game of chess ett parti schackgame i tennis, set i bordtennis el. badmintonpl. games idrottthe Olympic Games Olympiska spelenvilt, villebrådbig game storvilt
[geɪm]adjektivI’m game for anything jag ställer upp på vad som helst
love game [ˈlʌvgeɪm]substi tennis blankt game
party game [ˈpɑ:tɪgeɪm]substsällskapslek
parlour game [ˈpɑ:ləgeɪm]substsällskapsspel
video game [ˈvɪdɪəʊgeɪm]substtv-spel
adventure [ədˈventʃə]substäventyradventure game äventyrsspel
whist [wɪst]substkortsp. whista game of whist ett parti whistwhist drive whistturnering
chess [tʃes]substschacka game of chess ett parti schack
1 pawn [pɔ:n]substschack. bonderedskap, bricka <just pawns in the power game>
lawful [ˈlɔ:fʊl]adjektivlagliglawful game el. lawful prey lovligt bytelawful heir rättmätig arvinge
© NE Nationalencyklopedin AB