Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gain [geɪn]substvinstökning <a gain in weight>
[geɪn]verbvinna, <gain permission>, erhållaöka, gå upp <gain in weight>gain 2 kilos gå upp 2 kiloom klocka forta siggain on vinna på, ta in på <gain on the others in a race>
victory [ˈvɪktərɪ]substsegergain a victory over el. win a victory over segra över
venture [ˈventʃə]substvågstycke, vågspel; satsninghand. spekulationförsök <at till>
[ˈventʃə]verbvåga <venture one’s life>, satsa; riskera, sätta på spelnothing venture, nothing gain ordspr. den intet vågar han intet vinnervåga, försöka <venture a guess>; ta risker, våga sig <I won’t venture a step further, venture too far out>venture to våga, ta sig friheten att <I venture to suggest>
hearing [ˈhɪərɪŋ]substhörselbe hard of hearing höra dåligtin sb’s hearing i ngns närvaro, så att ngn hörwithin hearing inom hörhållout of hearing utom hörhållförhörgain a hearing vinna gehörgive sb a fair hearing ge ngn en chans att försvara sig
2 ground [graʊnd]substmark; jordit would suit me down to the ground vard. det skulle passa mig alldeles precisterräng, plan, stadion, <football ground>gain ground vinna terränghold one’s ground el. stand one’s ground hålla stånd, stå på siglose ground förlora terrängpl. grounds inhägnat område, stor tomtpl. grounds bottensats, sump <coffee grounds>amer., elektr. jordkontakt, jordledninggrund, underlag, botten <on a white ground>anledning, orsakthere is no ground for anxiety det finns ingen anledning till oroon the grounds that med anledning av, på grund av
[graʊnd]verbgrunda, basera <on >flyg. tvinga att landa, utfärda flygförbudall aircraft are grounded inga plan får startaamer., elektr. jorda
one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
stand [stænd] (stood stood)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasståstand to lose riskera att förlorastand to win el. stand to gain ha utsikt att kunna vinnaas it now stands, the text is ambiguous som texten nu lyder är den tvetydigI want to know where I stand jag vill ha klart beskedshe doesn’t stand a chance hon har ingen chans2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå upp <we stood, to see better>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga, vara belägen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå kvar, stå fast, stå <let the words stand>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, fortfarande gälla6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå, förhålla sigas matters now stand som saken nu förhåller sig7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmäta, vara <he stands six feet in his socks>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasställa, ställa upp, resa, resa upp <stand a ladder against a wall>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaståla, stå ut med <I can’t stand her>10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbjuda påstand sb to dinner bjuda ngn på middag
[stænd] (stood stood)
verb (med adv. o. prep.)stand atuppgå till <the number stands at 50>stand backdra sig bakåt, stiga tillbakathe house stands back from the road huset ligger en bit från vägenstand bystå bredvid, bara stå och se påhålla sig i närheten, stå redostand by for further news avvakta ytterligare nyheterbistå <stand by one’s friends>, stödjastå fast vid <stand by one’s promise>stand forstå för, betyda <what do these initials stand for?>kämpa för <stand for liberty>kandidera för, ställa upp som kandidat tillvard. finna sig i <I won’t stand for that>stand instand onhålla på <stand on one’s dignity, stand on one’s rights>stand outstå ut, skjuta fram; framträda, avteckna sigit stands out a mile det syns (märks) lång vägvara framstående, utmärka sigstand out in a crowd skilja sig från mängdenstand out for hålla fast vid <stand out for a demand>; hålla på <stand out for one’s rights>; kräva, yrka på <stand out for more pay>stand upstiga upp, stå uppstand up for försvara, hålla på <stand up for one’s rights>, ta parti förstand up for yourself! stå 'på dig!stand up to trotsa, sätta sig upp motstand withligga till hos <how do you stand with the boss?>
[stænd]substmotstånd, försök till motstånd <his last stand>make a stand hålla stånd, kämpaställningtake a stand ta ställning <on i>stånd, kiosk, åskådarläktareamer. vittnesbåstake the stand avlägga vittnesmål
© NE Nationalencyklopedin AB