Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

further [ˈfɜ:ðə]adjektiv (komparativ av far)bortre, avlägsnare, längre bortytterligarefurther education vidareutbildning, fortbildninguntil further notice tills vidare
[ˈfɜ:ðə]adverb (komparativ av far)längre, längre bortfurther on längre framtake sth further föra ngt vidarewish sb further vard. önska ngn dit pepparn växervidare, ytterligare
[ˈfɜ:ðə]verbfrämja, gynna
college [ˈkɒlɪdʒ]substinternatskola, collegefackskola, fackhögskolacollege of education lärarhögskolaskola, institutcollege of further education skola för vidareutbildningamer.:slags högskola som är ett internat; ibland universitet
© NE Nationalencyklopedin AB