Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

further education [ˈfɜ:ðəˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n]substantivvidareutbildning, fortbildning
college [ˈkɒlɪdʒ]substantivcollege: a) läroanstalt som är knuten till ett universitet b) internatskola <Eton College, Winchester College> c) amer.slags [internat]högskola d) collegebyggnad[fack]högskolacollege of education lärarhögskolacollege of advanced technology ung. teknisk högskolaskola, institutcollege of further education (förk.CFE) skola för vidareutbildning, yrkesskola, fackskola på alla nivåerthe Royal Naval College sjökrigsskolan
© NE Nationalencyklopedin AB