Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fun [fʌn]substnöje; skojfor fun för skojs skullin fun på skämtit was such fun det var så roligtmake fun of el. poke fun at driva medfun and games vard. skoj
[fʌn]adjektivvard. rolig, kul <a fun hat, a fun party>
fun fair [ˈfʌnfeə]substvard. nöjesfält, tivoli
fun house [ˈfʌnhaʊs]substvard. lustiga huset på tivoli
2 poke [pəʊk]verbknuffa till, peta påröra om i t.ex. eldpoke fun at driva medpoke one’s nose into other people’s affairs (business) lägga näsan i blötpeta; sticka fram
[pəʊk]subststöt, knuffgive the fire a poke röra om i brasan
such [sʌtʃ]adjektiv och pronomensådan <such books>there is such a draught det drar såI’ve never heard of such a thing! jag har aldrig hört på maken!I shall do no such thing det gör jag definitivt intesome such thing något sådant, något liknandesuch and such den och den <such and such a day>as such som sådan, i sig <I like the work as such> <such big books, such long hair>we had such fun vi hade verkligen roligtsuch as sådan som; som t.ex., som, såsom <vehicles such as cars>such books as these sådana här böckerhave you such a thing as a stamp? har du möjligen ett frimärke?there are no such things as ghosts det finns inga spökensuch as it is sådan den nu är
© NE Nationalencyklopedin AB