Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

full [fʊl]adjektivfull, fylld <of av, med>, fullsattI’m full up el. I’m full vard. jag är mättfull cream tjock gräddefull house teat. utsålt husfull moon fullmånefull stop punkt i skriftfull time a) heltid <work full time> b) sport. full tidin full view of klart synlig förmäktig, fyllighel <a full dozen>full board helpension
[fʊl]substin full fullständigt, till fulloto the full fullständigt, till fullo
© NE Nationalencyklopedin AB