Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fry [fraɪ] (pl. fry)substantivsmåfisk, gli; yngel av fisk, grodor m.m.salmon fry unglax på 2:a åretvard.small fry småglin, småungar; obetydligt folk
1 fry [fraɪ]transitivt verbsteka i panna; bryna, fräsa [upp]fry up steka (värma) uppvanl. amer., sl. avrätta i elektriska stolen
intransitivt verbstekas⁅the sausages⁆ are frying …håller på att stekasvard. svettas; bränna sig i solenlet sb fry bildl. låta ngn svettas, hålla ngn på halstervanl. amer., sl. avrättas i elektriska stolen
deep-fry [ˌdi:pˈfraɪ]transitivt verbfritera
fry-up [ˈfraɪʌp]substantivkok.a fry-up lite uppstekt mat typ pyttipanna
small fry [ˌsmɔ:lˈfraɪ]substantivvard. småglin, småungar; obetydligt folk
stir-fry [ˈstɜ:fraɪ]transitivt verbkok. snabbt fräsa [upp]; spec. wokasubstantivsnabbfräst (spec. wokad) mat (rätt)
2 seal [si:l]substantivsigill; lack[sigill]; försegling, plombering, plomb; sigillstampput the seal of one's approval on sth bildl. sanktionera ngtbeseglande <a seal of friendship>, bekräftelseprägel, stämpel <have the seal of genius>set one's seal to sätta sin prägel (stämpel) påtekn. a) vattenlås; spärrventil b) packning, tätning c) förslutning
transitivt verbsätta sigill på (under) <seal a document>, försegla, klistra igen <seal a letter>besegla <seal friendship with a kiss, his fate is sealed>, bekräfta; avgöra <this sealed his fate>, bestämmaprägla, stämpla, sätta sin stämpel påtillsluta [hermetiskt], försluta; täta, stoppa (täppa) till (igen) <seal a leak>kok.⁅fry the meat quickly⁆ to seal in the juices …för att inte köttsaften ska rinna ut, …för att bevara smaken
transitivt verbmed adv. el. prep.:seal offspärra avseal upförsegla, plombera
fish [fɪʃ] (pl. ~es el. koll. vanl. fish)substantivfisk; vard. vattendjur i allm.there are as good fish in the sea as ever came out of it el. there are plenty more fish in the sea ordspr. mister du en, står dig tusende återhe is like a fish out of water han är som en fisk på torra land, han känner sig inte hemma (hemmastadd)drink like a fish dricka som en svampa fine (pretty) kettle of fish iron. en skön röra, en snygg historiaa different kettle of fish en helt annan sak, något helt annatneither fish, flesh, nor fowl varken fågel eller fiskI have [got] other fish to fry jag har annat (viktigare saker) att göra (stå i, tänka på), jag har andra saker för migvard.be a big fish in a little pond ung. vara en stor stjärna i en liten världa cool fish en fräck en (typ)odd fish el. queer fish underlig typ (prick), kuf
intransitivt verbfiskago fishing ge sig ut (åka ut, gå) och fiskafish in troubled waters fiska i grumligt vatten
transitivt verbfiska, fånga, dra upp [ur vattnet] <fish trout>; fiska i <fish a river>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:fish foreg. fiska <fish for trout>bildl. fiska (fika, leta) efterfish for compliments vard. gå med håvenfish outfiska upp, dra upp [ur vattnet] <äv. fish up>bildl. fiska upp <fish out a coin from (ur) one's pocket>, leta (vaska) fram <äv. fish up>; locka fram
© NE Nationalencyklopedin AB