Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

frisk [frɪsk]verbfrisk about hoppa, skuttavard. muddra leta igenom
hale [heɪl]adjektivhale and hearty frisk och kry
healthy [ˈhelθɪ]adjektivfrisk, vid god hälsa <be healthy>sund <a healthy attitude>, hälsosam
glowgləʊverbglöda, brinna <with av>
gləʊsubstglöd <the glow of sunset>frisk rodnad
whiff [wɪf]substa whiff of fresh air en nypa frisk luftbloss; inandning
robustrəˈbʌstadjektivrobust, kraftighave a robust appetite ha frisk aptita robust plant en härdig växt
fresh [freʃ]adjektivny <a fresh paragraph>; färsk <fresh bread>; frisk, fräschvard. påflugendon’t get fresh! var inte så fräck!
thrive [θraɪv]verbom växter el. djur växa och frodas, trivas; om barn växa och bli frisk och starkblomstra, ha framgång
keen [ki:n]adjektivskarp, vassintensiv; stark <a keen sense of duty>; levande <a keen interest>; frisk <a keen appetite>; hård <keen competition>; fin <a keen nose for>ivrig, entusiastiskkeen on pigg på, förtjust i
new [nju:]adjektivny, ny- <new election>; frisk <new blood>new moon nymånenew year nytt år, nyårnew potatoes färsk potatisthat’s a new one on me vard. det hade jag ingen aning om
© NE Nationalencyklopedin AB