Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

friendship [ˈfrendʃɪp]substvänskap
lifelong [ˈlaɪflɒŋ]adjektivlivslång <lifelong friendship>
bond [bɒnd]substförbindelseobligationrevers <for >band <bond of friendship, bonds of friendship>, förbindelse
pretence [prɪˈtens]substförevändning, svepskäl; falskt sken <a pretence of friendship>under false pretences under falska förespeglingarpretentioner
you [ju:, obetonat ]pronomendu, ni; (som objekt etc.) dig, eryou fool! din dumbom!man <you get a good meal there> (spec. som objekt) en; (rfl.) sigutan motsvarighet i svenskan:don’t you do that again! gör inte om det där!there’s a fine apple for you! vard. titta ett sånt fint äpple!there’s friendship for you! vard. det kan man kalla vänskap!; iron. och det ska kallas vänskap!
strike [straɪk] (struck struck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, slå till, slå påstrike dumb göra stumstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa <the blow struck him on the chin>; drabba, hemsöka3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (stöta, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. stöta på, gå på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa på, upptäcka <strike gold>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, frapperawhat struck me was… det som slog mig var…6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförefalla, tyckasit strikes me as the best det verkar vara det bästa7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstryka <strike a name from the list, strike sb off the register>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjö. stryka <strike sail>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavsluta, göra uppstrike a bargain träffa ett avtal10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, stöta <against sth emot ngt>strike at slå efter, angripastrike lucky ha tur11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom klocka slå <the clock struck four>12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmil. anfalla13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstrejka14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå ned <the lightning struck>
[straɪk] (struck struck)
verb (med adv. o. prep.)strike backslå igen, slå tillbakastrike offhugga av, slå avstryka <strike off a name from the list>strike outstryka, stryka ut, stryka över <strike out a name, strike out a word>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>stämma upp, spela upp <the band struck up a waltz>
[straɪk]subststrejkstrike fund strejkkassageneral strike storstrejk, generalstrejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe out on strike el. be on strike strejkago out on strike el. come out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil.nuclear strike kärnvapenanfall
© NE Nationalencyklopedin AB