Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

freezing [ˈfri:zɪŋ]adjektivbitande kall, iskall
freezing-point [ˈfri:zɪŋpɔɪnt]substfryspunkt
freezing-compartment [ˈfri:zɪŋkəmˌpɑ:tmənt]substfrysfack i t.ex. kylskåp
rain [reɪn]substregn, regnväderfreezing rain underkylt regnright as rain vard. prima, frisk som en nötkärna
[reɪn]verbregnahagla <the blows rained on him>; strömma <tears rained down her cheeks>ösa, låta haglarain blows on a person låta slagen hagla över en personit never rains but it pours ordspr. en olycka kommer sällan ensamit’s raining cats and dogs el. it’s raining buckets regnet står som spön i backen
© NE Nationalencyklopedin AB