Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

freeze [fri:z] (froze frozen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrysa; komma att frysa2freeze over frysa till3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrysa ned (in), djupfrysa <freeze meat>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasisa sig <the blood froze in his veins>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstanna, stå still
[fri:z]substfrost, köldknäppwage freeze el. freeze lönestopp
freeze-dry [ˌfri:zˈdraɪ]verbfrystorka
price freeze [ˈpraɪsfri:z]substprisstopp
quick-freeze [ˌkwɪkˈfri:z] (quick-froze quick-frozen)verbsnabbfrysa, djupfrysa
deep freeze [ˌdi:pˈfri:z]substfrys [ˌdi:pˈfri:z] (deep-froze deep-frozen)verbdeepfreeze djupfrysa
froze [frəʊz]imperf. av freeze
quick-froze [ˌkwɪkˈfrəʊz]imperf. av quick-freeze
deep-frozen [ˌdi:pˈfrəʊzn]verbperf. p. av deep-freeze
deep-froze [ˌdi:pˈfrəʊz]verbimperf. av deep-freeze
quick-frozen [ˌkwɪkˈfrəʊzn]perf. p. av quick-freeze
© NE Nationalencyklopedin AB