Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

freeze [fri:z] (froze frozen)intransitivt verbfrysa, förvandlas till is <the water froze>; frysa till; frysa fast <to i, vid>; bildl. isas, isa sig, bli till is <the blood froze in her veins>it is freezing opers. det fryser [på]it will freeze tonight det blir frost i natt⁅raspberries⁆ freeze well …går bra att frysafrysa, vara iskall <I am freezing>; stelna av köld; rysafreeze to death frysa ihjäldata. hänga (låsa) sig
(froze frozen; se äv. frozen)transitivt verb[komma (få) att] frysa, förvandla till is, isbelägga; frysa [ned (in)], djupfrysa <freeze meat>; lokalbedöva genom frysning <freeze a tooth>; bildl. isa, förlamahand. förbjuda; spärra <freeze a bank account>; maximera, fixera, låsa fast, frysa <freeze prices, freeze wages>freeze prices (wages) äv. införa prisstopp (lönestopp)film. el. TV. frysa en bilddata. låsa
(froze frozen; se äv. frozen)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivfrost; köldknäpp, köldperiodbildl. frysningwage freeze lönestoppmed adv. el. prep.:freeze outfrysa ut <of ur, från>, bli (göra sig) kvitt, bojkotta; konkurrera utfreeze overfrysa tillfreeze upvard.:be frozen up om fartyg frysa fastthe water pipes have frozen up vattenrören har frusit
deep freeze [ˌdi:pˈfri:z]substantivfrys
price freeze [ˈpraɪsfri:z]substantivprisstopp
wage freeze [ˈweɪdʒfri:z]substantivlönestopp
freeze-dry [ˌfri:zˈdraɪ]transitivt verbfrystorka
freeze-frame [ˈfri:zfreɪm]substantivTV. el. film. stillbild
freeze-up [ˈfri:zʌp]substantivvard.köldperiod, köldknäppamer. tjäle
quick-freeze [ˌkwɪkˈfri:z] (quick-froze quick-frozen)transitivt verbsnabbfrysa, djupfrysa
froze [frəʊz]imperf. av freeze
quick-froze [ˌkwɪkˈfrəʊz]imperf. av quick-freeze
© NE Nationalencyklopedin AB