Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

free port [ˌfri:ˈpɔ:t]substantivfrihamn
1 port [pɔ:t]substantivhamn äv. bildl., hamnstad; hamnplatsport authority hamnmyndighetany port in a storm ordst. i en nödsituation duger vad som helstport of arrival ankomsthamnport of call anlöpningshamn; vard. stopp, anhaltport of destination destination[shamn]port of embarkation (förk.POE) mil. embarkeringshamnport of entry (förk.POE) tullhamnfree port frihamn
© NE Nationalencyklopedin AB