Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kick [kɪk]verbsparka, sparka tillkick the bucket sl. kola, , sparkas; om häst slå bakutprotestera <against, at mot>om skjutvapen rekylera
[kɪk]verb [kɪk]substsparkfree kick frisparkpenalty kick straffsparkvard.get a big kick out of tycka det är helskönt att, få en kick avfor kicks för nöjes skullvard. styrka, krut i dryckrekyl av skjutvapen (med adv. o. prep.)kick offsparka i gång <kick off a campaign>; göra avspark i fotbollkick outsparka utkasta utbe kicked out vard. få sparkenkick oversparka omkullkick over the traces vard. hoppa över skaklarnakick upsparka upp t.ex. dammvard. ställa tillkick up a row el. kick up a fuss ställa till bråk
free [fri:]adjektivfri, frivillighe is free to det står honom fritt attleave sb free to ge ngn fria händer attset free frige, frigörafree kick fotb. frisparkfri, ledig <have a day free>befriad, fritagenfree from utankostnadsfri, gratisfree of charge gratisfree and easy otvungen, naturligfrikostig, generös
[fri:]verbbefria, frige, frigöra
© NE Nationalencyklopedin AB