Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

free [fri:]adjektivfri, frivillighe is free to det står honom fritt attleave sb free to ge ngn fria händer attset free frige, frigörafree kick fotb. frisparkfri, ledig <have a day free>befriad, fritagenfree from utankostnadsfri, gratisfree of charge gratisfree and easy otvungen, naturligfrikostig, generös
[fri:]verbbefria, frige, frigöra
fat-free [ˈfætfri:]adjektivfettfri <fat-free yoghurt>
duty-free [ˌdju:tɪˈfri:]adjektivtullfri
sugar-free [ˈʃʊgəfri:]adjektivsockerfri
tax-free [ˌtæksˈfri:, före subst. ˈtæksfri:]adjektivskattefritax-free shop taxfreeshop på t.ex. flygplats
3 post [pəʊst]substpost t.ex. brevpost free portofrittby post med posten, per post
[pəʊst]verbposta, skickakeep me posted håll mig à jour
scope [skəʊp]substvidd, omfattning, omfångit is beyond the scope of this book det faller utanför ramen för den här bokenspelrumhave free scope ha fritt spelrum
rein [reɪn]substtygelgive a horse the rein el. give a horse a free rein ge en häst lösa tyglarkeep a tight rein on sb hålla ngn i strama tyglarpl. reins sele för barn
[reɪn]verbtygla
board [bɔ:d]substbräde, brädaanslagstavla, svart tavlakost <free board>board and lodging kost och logi, inackorderingfull board helpensionstyrelse, råd, nämndboard of directors styrelse, direktion för t.ex. bolagon board ombord, ombord på (i) fartyg, flygplan, amer. äv. tåg
[bɔ:d]verbgå ombord på båt, tåg
charge [tʃɑ:dʒ]verbanklaga <with för>ta, ta betalthow much do you charge? hur mycket tar ni?charge extra ta extra betaltladda <charge a battery>storma fram mot, rusa på, storma fram, rusa fram <at mot>sport. tackla
[tʃɑ:dʒ]substanklagelse, beskyllningpris, avgift, taxafree of charge gratisfast utgifttekn. el. elektr. laddningman in charge vakthavandebe in charge of ha hand om, ha vården omtake charge of sth ta hand om ngtmil. m.m. anfall, chocksport. tackling
© NE Nationalencyklopedin AB