Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fraud [frɔ:d]substbedrägeribedragare
squadskwɒdsubstmil. grupptrupp, skara, patrullfraud squad bedrägerirotelsquad car polisbilsport. trupp
exposure [ɪkˈspəʊʒə]substutsatthet, att vara (bli) utsatt förone must avoid exposure to infection man måste undvika att utsätta sig för smittanfoto. exponering <3 exposures left>indecent exposure jur. blottande sedlighetssårandeavslöjande <the exposure of a fraud>lägewith a southern exposure med söderläge
show [ʃəʊ] (showed shown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa, visa fram, visa upp <show one’s passport>show one’s hand bekänna färgthat just shows you! vard. där ser du!that’ll show them! vard. då ska dom få se!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa sig, synas, vara (bli) synlig3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisa; följa <show sb to the door>show sb the door visa ngn på dörren4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspåvisa, bevisa <we have shown that the story is false>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvisas, spelas, <the film is showing at the Grand>
[ʃəʊ] (showed shown)
verb (med adv. o. prep.)show offvisa upp, vilja briljera (skryta) medskryta, göra sig tillshow upvisa uppavslöja <show up a fraud>synas tydligt, framträdavard. visa sig, dyka upp
[ʃəʊ]substutställning <flower show>; uppvisning <fashion show>; teaterföreställning, revy, showa show of hands handuppräckninggood show! bravo!, fint!give the show away avslöja alltihopput up a good show göra mycket bra ifrån sigbe on show vara utställd, kunna besesrun the show basa för det helaståt, prål
© NE Nationalencyklopedin AB