Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 founder [ˈfaʊndə]substantivgrundare, grundläggare, [in]stiftare; donator
2 founder [ˈfaʊndə]intransitivt verbstupa; gå under (i kvav), slå fel; strandasjö. [vattenfyllas och] sjunka, förlisa, gå under (i kvav)
founder member [ˈfaʊndəˌmembə]substantivmedstiftare, ursprunglig medlem
eponymous [ɪˈpɒnɪməs, eˈp-]adjektivsom gett sitt namnRomulus, the eponymous founder of Rome Romulus, Roms grundare, efter vilken staden är uppkalladsom uppkallats (fått namn) efter en person <eponymous words>
© NE Nationalencyklopedin AB